POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. Angajamentul SC MCM PETROL SRL

Protejarea sigurantei si securitatii datelor personale este importanta pentru SC MCM PETROL SRL, prin urmare , activitatile desfasurate in cadrul societatii sunt in conformitate cu legislatia aplicabila referitoare la siguranta datelor si securitatea acestora.

 

 1. Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal
  • Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna- credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare .
  • Datele cu caracter personal sunt colectate numai in scopuri bine determinate , explicite si legitime, iar prelucrarea ulterioara nu va fi incompatibila cu aceste scopuri.
  • Datele cu caracter personal nu se stocheaza pe o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate.
  • Datele cu caracter personal se prelucreaza in conformitate cu drepturile persoanei vizate prevazute de Regulamentul 679/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Se vor lua masurile necesare (stergerea sau rectificarea lor) cu privire la datele inexacte sau incomplete , din punct de vedere al scopului in care sunt colectate si pentru care vor fi prelucrate.
  • Se vor lua masuri tehnice si organizatorice (procedurale) adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal , impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii , dezvaluirii sau accesului neautorizat.

 

 1. Scopul utilizarii datelor cu caracter personal

 

SC MCM PETROL SRL , va colecta , utiliza , prelucra si furniza datele personale oferite numai pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate, respectiv pentru :

 • Intocmirea dosarelor de personal , prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor si persoanelor coasigurate si aflate in intretinere
 • Prelucrare date cu caracter personal clienti persoane fizice (facturare )
 • Prelucrare date cu caracter personal pacienti (consultatii , analize medicale , medicina muncii)
 • Monitorizarea personalului angajat, al clientilor si al furnizorilor prin sistem de supraveghere video
 • Monitorizarea angajatilor care folosesc mijloace de transport al societatii care au in dotare GPS/tahograf
 • Prelucrarea datelor pentru a transmite informari si promotii
 • Intocmire documentelor de transport (avize , CMR, formulare de incarcare descarcare )

 

 

 1. Securitatea datelor personale

Pentru a proteja datele personale de distrugerea accidentala sau ilegala, de pierderea sau alterarea acestora si de accesul unor persoane neautorizate , SC MCM PETROL SRL utilizeaza masuri de securitate tehnice organizatorice. Datele personale introduse de catre utilizator vor fi folosite numai in scopul declarat al acestei politici , informatiile si datele din formularele existente vor fi folosite numai in scopul declarat.

 

 1. Acoperirea cerintelor minime de securitate

Orice modificare a datelor cu carater personal se poate face numai de catre utilizatori (angajati din cadrul SC) , se vor executa copii de siguranta (format electronic CD/DVD), iar acestea vor fi stocate in fisete securizate. Accesul la copiile de siguranta va fi monitorizat de catre SC MCM PETROL SRL

Utilizatorii de date cu caracter personal sunt instruiti asupra importantei mentinerii confidentialitatii acestora, precum si cu privire la riscurile pe care le comporta prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru mentinerea securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal (in special impotriva virusilor informatici) SC MCM PETROL SRL ia urmatoarele masuri :

 1. Interzicerea folosirii de catre utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;
 2. Informarea utilizatorilor in privinta pericolului privind virusii informatici;
 3. Implementarea si actualizarea permanenta a unor sisteme automate de devirusare si securitate a sistemelor informatice.

Scoaterea la imprimanta a datelor cu caracter personal se va realiza numai de catre utilizatori si numai in scopul precizat in prezentul regulament.

SC MCM PETROL SRL garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal gazduite in sistemul sau informatic.

Prezentul regulament intra in vigoare astazi 25.05.2018

Administrator,