Politica

MISIUNEA SC MCM PETROL SRL

SC MCM PETROL SRL doreste sa devina un partener de incredere si siguranta pentru furnizorii, clientii, angajatii si actionarii sai, in performantele dobandite in comercializarea produselor petroliere. 

POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

Politica in domeniul calitatii adoptata in SC MCM PETROL SRL are ca scop principal cresterea satisfactiei clientilor sub deviza: “CALITATE SI DISPONIBILITATE PENTRU CLIENTII NOSTRI”

Pentru indeplinirea acestui scop eforturile noastre vizeaza urmatoarele directii:

 • Mentinerea la zero a reclamatiilor de la clienti;
 • Procent de satisfacere al clientilor in proportie de 100%;
 • Cresterea numarului de clenti cu cate 2 clienti in fiecare an;
 • Cresterea increderii clientilor nostri, prin indeplinirea sistematica a cerintelor implicite si explicite ale acestora.

POLITICA IN DOMENIUL  MEDIULUI

Politica in domeniul mediului adoptata in SC MCM PETROL SRL, are ca obiectiv mentinerea unui cadru adecvat, in care societatea sa-si desfasoare activitatea intr-un mod responsabil fata de mediu sub deviza: “MEDIU CURATA SIGURANTA SI SANATATEA”

Pentru indeplinirea acestiu obiectiv, eforturile noastre vizeaza urmatoarele directii:

 • Mentinerea autorizatiei de mediu prin respectarea reglementarilor legale;
 • Identificarea aspectelor de mediu semnificative din activitatea organizatiei;
 • Reducerea cu 2% a aspectelor de mediu semnificative;
 • Prevenirea poluarii si reducerea impactului asupra mediului de catre activitatile desfasurate;
 • Reducerea numarului de neconformitati depistate de organele de control.

POLITICA SEVESO

Conform prevederilor legii nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, amplasamentul societătii MCM PETROL SRL, Punct de lucru – DN1, km 57, Dealul Viei se incadreaza in categoria amplasamentelor de nivel inferior.

Societatea MCM PETROL S.R.L. îşi desfăşoară activitatile conform Autorizației de mediu nr.98/29.05.2012  cu ultima revizie în 11.12.2018.

Activitățile desfășurare conform Codului  CAEN sunt:

– comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate – cod CAEN – 4730;

– comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate – cod CAEN – 4671;

– transport rutier de mărfuri/produse chimice, petrochimice și periculoase)–cod CAEN –4941;

– depozitări (instalații de depozitare a substanțelor chimice, petrochimice și periculoase) –cod CAEN – 5210;

Principalele obiecte componente ale amplasamentului sunt:

 • depozit GPL format din două rezervoare supraterane cu capacitate de 90 mc fiecare;
 • stație de distribuție carburanți (benzină, motorină, gpl).

Riscurile asociate activităților desfasurate pe amplasament  în care sunt implicate substanțele periculoase mai sus menționate se pot datora:

– proprietaților fizico-chimice ale substanțelor (inflamabile, și periculoase pentru mediu);

– cantităților (cumulate) de substanțe existente pe amplasament;

– defecțiunilor tehnice imprevizibile ale utilajelor și ale rețelelor electrice;

– factorului uman – erori in operare datorate gradului de instruire, disciplina, experienţa, motivatie, varsta, sanatatea etc.;

– calamităților naturale.

Politica societatii in domeniul protectiei mediului poate fi accesata AICI.

Informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii, pot fi obtinute la sediul societății.

POLITICA IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII OCUPATIONALE

Politica in domeniul securitatii si sanatatii ocupationale adoptata in SC MCM PETROL SRL, are ca obiectiv, eliminarea sau reducerea la minimum a riscurilor privind sanatatea si securitatea in munca pentru angajatii sai  sub deviza: “PREVENIREA RISCURILOR SIGURANTA  ANGAJATILOR”

Pentru indeplinirea acestiu obiectiv eforturile noastre vizeaza urmatoarele directii:

 • Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale specifice activitatii organizatiei.
 • Prevenirea accidentelor umane, a imbolnavirilor profesionale, a accidentelor si incidentelor de mediu, a poluarii, precum si asigurarea capacitatii de raspuns a organizatiei in caz de urgenta.
 • Prevenirea producerii de pagube propriilor salariati sau/si altor parti interesate.

Pentru realizarea obiectivelor enuntate, conducerea SC MCM PETROL SRL se angajeaza sa initieze si sa aplice masurile necesare pentru:

 • Respectearea legislatiei si reglementarilor in vigoare in domeniul calitatii, protectiei mediului si sanatatii si securitatii  in munca;
 • Mentinerea si  imbunatatirea continuua a Sistemul de Management Integrat, in scopul satisfacerii clientilor, prevenirii poluarii mediului, eliminarii sau reducerii la minimum a riscurilor privind sanatatea si securitatea in munca pentru salariati .
 • Incurajarea si dezvoltarea profesionala a angajatilor si imbunatatirea performantelor organizatiei prin implicare si instruirea acesteia.
 • Asigurarea  resursele umane, financiare, si materiale  necesare implementarii si mentinerii proceselor Sistemului de Management Integrat.

In aplicarea politicii adoptate in domeniul Managementului Sistemului Integrat, Directorul organizatiei a desemnat pe Seful compartimentului relatia cu clientii, ca reprezentant al managementului, care are responsabilitatea si autoritatea mentinerii si imbunatatirii continue a proceselor necesare functionarii sistemului.

Intregul personal al organizatiei, are obligatia de a respecta si de a aplica integral prevederile cuprinse in documentele Sistemului de Management Integrat adoptat de catre organizatie.